Brug af affaldsskakt

Ejendommen er udstyret med et såkaldt mobilsug-anlæg.

Hvordan skal du smide affald ud?

På etagerne og trappereposserne er der placeret skaktlåger. Her skal husholdningsaffald - OG KUN HUSHOLDNINGSAFFALD - kastes ind. Under skakten er der en affaldstank hvorfra affaldet suges ud.

Det er vigtigt at husholdningsaffaldet pakkes i almindelige 15 liters skraldeposer, og at disse lukkes med knude inden affaldet smides i skakten. Det forhindrer affaldsrester i at sætte sig fast i systemet. Pizzabakker SKAL rives i små stykker og lægges i skraldeposen.

Mobilsugbilen kommer 2 gange om ugen og suger tankenes indhold væk. Bilen fungerer som en stor støvsuger, og tømningen tager kun 5-7 minutter.

Fordelene er bl.a. at lugtgenerne og støj mindskes når man har affaldssug. Der er intet støv eller tabt affald, det hele klares af én mand.

Hvad med resten af affaldet?

Affaldssuget er kun beregnet til almindelig dagrenovation, da man risikerer stop i rørene under jorden, hvis anlægget bruges forkert. Pap, aviser, glas/flasker og lange genstande såsom juletræer, sammenrullede tæpper o.lign. må under ingen omstændigheder lægges i affaldssuget.

Storskrald, papir, flasker og farligt affald - disse ting hører IKKE til i affaldssuget!

På Københavns Kommunes hjemmeside http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald kan du finde oplysninger om nærmeste genbrugsplads, flaskecontainer mm.